פועלים בהתנדבות

מאחר ואנו פועלים בהתנדבות – התקציבים והתרומות

מיועדים רובם ככולם לפעילות עצמה

מייסדי העמותה, חברי הועד המנהל וועדות ההיגוי, כולם אנשי מקצוע ובעלי רקע בתחומי עסקים, חברה, עבודה סוציאלית, עורכי דין, רואי חשבון, כלכלה ומינהל, פעילים ומשקיעים את זמנם בעמותה בהתנדבות מלאה, בנשמה יתרה וללא תמורה, ובנוסף מעלים תרומה כספית שנתית.

 • אלוף (מיל). דוד עברי, נשיא מייסד – מכהן כיועץ בכיר ומייצג את העמותה.
 • מירה ואברהם חמו תרמו את הידע המקצועי שפיתחו במשך 25 שנה לעמותה ומקצים זמן ניהול, משרדים וחומרי הדרכה.
 • מירה פרידמן חמו, יור, מתפקדת כמנכ”לית בהתנדבות ועומדת בראש התוכניות העירוניות.
 • נצמ (דימוס) אברהם חמו, יוזם ויו”ר פורום פ.ל.ס – לקידום ההגינות בספורט, יועץ לתוכנית הדגל “מנהיגות צעירה לעתיד בטוח”.
 • פרופ יאיר אורגלר מקדיש את זמנו לרתימת תומכים ותורמים ולהובלת ועדות היגוי לפיתוח ואסטרטגיה. פרופ’ אורגלר הוא אף התורם הראשי של מלגות לתוכנית “מנהיגות צעירה”.
 • רו”ח מנשה לוי, גזבר כבוד, מנהל את כל הנושאים הכספיים ואת הקשר עם רשם העמותות. מממן את הנהלת החשבונות – פרו-בונו.
 • רו”ח אברהם מירון, ראש ועדת כספים ומסייע בנושאים כספיים.
 • עוד יוסי סדבון, יו”ר משותף של ועדת ההיגוי בנושא “פל”ס, פורום להגינות בספורט” ומרצה בהכשרת המנחים ובפורומים שונים.
 • רוח עזרא גבאי, שותף ומנהל בכיר משרד קוסט, פורר, גבאי וקסירר – רואה החשבון של העמותה – פרו-בונו.
 • דר בני אברהמי עומד בראש תוכניות עירוניות ומרצה בפורומים שונים, שותף להובלת הפעילות עם על”א.
 • תת אלוף (מיל). עזריאל נבו שותף בהובלת “מנהיגות צעירה”, הקשר עם על”א ובועדות ההיגוי.
 • אל”מ (מיל). אבי פרי מוביל את תחום מניעת האלימות ברשתות החברתיות.
 • עוד משה נאמן ממשרדי “שיבולת” – יועץ משפטי של העמותה – פרו-בונו.
 • שרה ארנסון מארחת אירועים שנתיים של “עתיד בטוח”– ותורמת לפרויקטים שונים.
 • אלוף (מיל). אברהם בן שושן, יו”ר ועדת האיתור, ייעוץ וגיבוש אסטרטגיה, מרצה בפורומים שונים ופעיל בוועדות היגוי.
 • רב ניצב בדימוס יהודה וילק, ייעוץ בגיבוש אסטרטגיה ושת’פים.
 • שרה גוטר דוידזון, אחראית על ניהול אתר האינטרנט ועל הקשר עם התקשורת.
 • אתי גלר עומדת בראש וועדת אירועים ופעילה בקידום יח”צ וגיוס משאבים.
 • זאב ליכטנזון תורם לחשיבה אסטרטגית ומפיק את החומר הפרסומי של העמותה.
 • ד”ר יוני פרס מייצג את העמותה בחו”ל ומעמיד משרדים לפעילות הועדות.
 • חיים דייטשמן, יו”ר תוכנית “מנהיגות צעירה” ומוביל עירוני בבת-ים.
 • ד’ר מאלק עמרור, פעיל במגזר הערבי ובועדת היגוי ‘מנהיגות צעירה’.
 • רמי צבעוני מסייע בניהול העמותה.
 • דר אבי צפרוני מוביל עירוני בפתח תקווה ובהוד השרון וראש וועדת התחרות השנתית.
 • איתן הוד, חבר פעיל בועדת פיתוח ומשאבים ותורם שנתי.
 • עמיר מקוב ואברהם אסף – ועדת ביקורת.
 • מתילדה אלקלעי מטפלת בכל נושאי הכיבוד לאירועי העמותה.
 • פרופ יאיר אורגלר, רו’ח מנשה לוי רו”ח אברהם מירון, רמי צבעוני – ועדת כספים.
 • סוזאן תם, מסייעת ומובילה פרוייקטים.
 • זיוה פורת, גדעון רוס ועמוס עוזני שותפים לתכנון והובלת האסטרטגיה של גיוס תומכים ומשאבים.
 • יתר חברי ההנהלה והעמותה פעילים בועדות ובפורמים המקצועיים.
 • הניהול השוטף, ההכשרה המקצועית, גיוס המשאבים והפיתוח נעשים ע”י חברי העמותה בהתנדבות מלאה.
 •  חברי הועד המנהל והפעילים תורמים סכום כסף שנתי כדמי חבר לפעילות העמותה.

 

        מלוא התודה וההערכה לחברי הועד המנהל,

      לחברי ועדות ההיגוי ולחברים הפעילים – בשם הילדים והנוער.